2892022415 Ι. Σκουντή 56, Μοίρες, Ηράκλειο manolis.kampitakis4@gmail.com
hero image
 
 
 
 
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΜΠΙΤΑΚΗΣ
Κέντρο Ξένων Γλωσσών | Μοίρες Ηράκλειο Κρήτη


Τα αγγλικά αποτελούν ένα σημαντικό εφόδιο κάθε σύγχρονου ανθρώπου, αφού χρησιμοποιείται από δισεκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως ως μητρική ή δεύτερη γλώσσα.  Τα παιδιά στις μέρες μας εκτίθενται από πολύ μικρή ηλικία στην αγγλική γλώσσα λαμβάνοντας ποικίλα ερεθίσματα στην καθημερινότητά τους.

Η σωστή και σύγχρονη εκμάθηση αγγλικών, καθώς και η εξοικείωση με τη χρήση της γλώσσας αποτελεί το μέσο για την επίτευξη των στόχων του εκάστοτε παιδιού σε διάφορα στάδια της ζωής του.

Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Εμμανουήλ Καμπιτάκης επικεντρωνόμαστε στη βιωματική εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας μέσα από σύγχρονα μέσα και ενδιαφέρουσες μεθόδους για παιδιά ηλικίας από 4 ετών.

Τα πτυχία πάντα αποτελούν κίνητρο για τους σπουδαστές, αλλά στόχος του κέντρου μας είναι η αγάπη για την αγγλική γλώσσα και η ικανότητα να τη χρησιμοποιούν με άνεση τόσο στο γραπτό όσο και στον προφορικό λόγο.

 
 
Pre Junior & Junior

Pre-Junior
Στο αρχικό αυτό επίπεδο τα παιδία κάνουν τα πρώτα βήματα τους στην εκμάθηση της Αγγλικής Γλώσσας. Το πρόγραμμα είναι για παιδιά ηλικίας 4-6 ετών, όπου με την καθοδήγηση ειδικευμένου παιδαγωγού και προσεκτικά μελετημένο υλικό για το επίπεδο αυτό μπαίνουν στο νόημα της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης.
Οι μικροί μας μαθητές με τη βοήθεια οπτικοακουστικών και διαδραστικών μέσων αφομοιώνουν τα βασικότερα στοιχεία της αγγλικής γλώσσας και ξεκινούν να μιλούν και να γράφουν στα αγγλικά.

Α & Β Junior
Στην A & Β Junior οι μικροί μαθητές (Β'-Δ' Δημοτικού) ξεκινούν την μελέτη της δομής της αγγλικής γλώσσας μέσα από ειδικά εικονογραφημένα βιβλία και σύγχρονα οπτικοακουστικά μέσα.
Στο επίπεδο αυτό καλύπτονται τα βασικότερα γραμματικά φαινόμενα, γίνονται τα πρώτα συστηματικά βήματα στο γραπτό και προφορικό λόγο και διδάσκεται ένα ικανοποιητικό επίπεδο λεξιλογίου.

 

Seniors

Οι senior τάξεις αποτελούνται από τα επίπεδα A (Beginner), B (Elementary), C (Pre-Intermediate) και D (Intermediate), καλύπτοντας ηλικιακά περίπου τις τάξεις από Γ' έως ΣΤ' δημοτικού.
Στο φροντιστήριό μας χρησιμοποιούνται βιβλία, μέσα και ερεθίσματα που κινούν το ενδιαφέρον των μαθητών και τους βοηθούν στην κατανόηση και παραγωγή του γραπτού και προφορικού λόγου, ώστε να φτάσουν στο επίπεδο χρήσης της γλώσσας στην καθημερινή τους ζωή.
Μέσα από το εβδομαδιαίο πρόγραμμα μαθημάτων, τις ομαδικές και ατομικές εργασίες, καλύπτονται σε μεγάλο βαθμό τα σημαντικότερα στοιχεία της γραμματικής και του λεξιλογίου, ώστε να αποκτήσουν ουσιαστική γνώση και ευχέρεια στο λόγο.

Οι μαθητές της Senior C μπορούν να δώσουν για το KET (Key English Test) το πρώτο διεθνώς αναγνωρισμένο πτυχίο γενικής γλωσσομάθειας του πανεπιστημίου του Cambridge που αντιστοιχεί στο επίπεδο Α2.
Οι μαθητές της Senior D μπορούν να δώσουν για το PET (Preliminary English Test) το δεύτερο διεθνώς αναγνωρισμένο πτυχίο γενικής γλωσσομάθειας του πανεπιστημίου του Cambridge που αντιστοιχεί στο επίπεδο B1.

 

Lower

Το συγκεκριμένο επίπεδο αποτελείται από τις τάξεις Ε (Upper-Intermediate) και Lower και αφορά παιδιά από την ηλικία της Α' Γυμνασίου.
Στο επίπεδο αυτό οι σπουδαστές μπαίνουν στην τελική ευθεία προετοιμασίας για το πτυχίο του Lower, ολοκληρώνοντας τις γραμματικές τους γνώσεις και εμπλουτίζοντας ολοένα το λεξιλόγιο και τις εκφράσεις τους.

Στο πρόγραμμα των σπουδαστών περιλαμβάνονται η κατανόηση γραπτού και ακουστικού κειμένου, η εξάσκηση προφορικού λόγου, η διδασκαλία γραπτού λόγου, η εξάσκηση στη γραπτή και ακουστική εξέταση των πτυχίων, καθώς επίσης και η προετοιμασία στην αίθουσα των υπολογιστή πάνω σε θέματα εξετάσεων.
 FCE:  Το τρίτο διεθνώς αναγνωρισμένο πτυχίο γενικής γλωσσομάθειας του Πανεπιστημίου του Cambridge που αντιστοιχεί στο επίπεδο Β2.

ECCE: Πτυχίο του University of Michigan που αντιστοιχεί στο επίπεδο Β2.

PTE (B2) Pearson Test of English Level 3: To PTE Level 3 (B2) είναι πτυχίο κατάλληλο για παιδιά και ενήλικες. Αντιστοιχεί στο επίπεδο Β2 με βάση την κλίμακα του CEFR του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις γλώσσες. Αναγνωρίζεται ευρύτατα σαν πιστοποίηση γλωσσομάθειας για σπουδές ή εργασία.

LRN (B2): Το LRN είναι ένας Οργανισμός Πιστοποίησης της Αγγλικής Γλώσσας και Πιστοποίησης Επαγγελματικών Δεξιοτήτων. Ο υποψήφιος εξετάζεται σε τέσσερις δεξιότητες: Listening, Writing, Reading-Use, Speaking.

ESB level B2: Το πτυχίο ESB (English Speaking Board) είναι οι εξετάσεις αγγλομάθειας του πανεπιστημίου Central Lancashire και στην Ελλάδα, διοργανώνονται από το EUROPALSO. Το ESB level 1 αντιστοιχεί στο Lower.

 

Advanced & Proficiency

Το συγκεκριμένο επίπεδο αποτελείται από τις τάξεις Advanced και Proficiency και τα επίπεδα γλωσσομάθειας C1 και C2 αντίστοιχα.
Στο επίπεδο αυτό οι σπουδαστές μπορούν να παρακολουθήσουν μαθήματα για να δώσουν πτυχία επιπέδων C1 και C2 που αντιστοιχούν σε Πολύ Καλή Γνώση της αγγλικής γλώσσας. 
Η επιλογή των μαθημάτων εξαρτάται από το πτυχίο που θα επιλέξουν να δώσουν οι σπουδαστές. Η διδασκαλία της γραμματικής, η μελέτη κειμένων, τα προφορικά, το ακουστικό και η έκθεση οπωσδήποτε συμπεριλαμβάνονται στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα.

 ALCEThe advanced certificate level in English: Το πιστοποιητικό ALCE™ είναι επίσημο πιστοποιητικό γνώσης της αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο Γ1, όπως αυτό ορίζεται από το CEFR.

PTE (C1) Pearson Test of English Level 4: To PTE Level 4 (C1) είναι πτυχίο κατάλληλο για παιδιά και ενήλικες. Αντιστοιχεί στο επίπεδο C1 με βάση την κλίμακα του CEFR του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις γλώσσες. Αναγνωρίζεται ευρύτατα σαν πιστοποίηση γλωσσομάθειας για σπουδές ή εργασία.

CAE: Το CAE είναι πτυχίο κατάλληλο για εφήβους και ενήλικες. Αντιστοιχεί στο επίπεδο C1 με βάση την κλίμακα του CEFR, του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις γλώσσες. Αναγνωρίζεται ευρύτατα σαν πιστοποίηση γλωσσομάθειας για σπουδές ή εργασία. Αποτελεί το ενδιάμεσο επίπεδο μεταξύ Β2 και Proficiency.

ECPE (Proficiency): To πτυχίο του ECPE είναι επίσημα αναγνωρισμένο από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) και το Ελληνικό κράτος και αντιστοιχεί στο επίπεδο Γ2 (ΑΡΙΣΤΗ ΓΝΩΣΗ) όπως αυτό ορίζεται από το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις γλώσσες(CEFR).

CPE Cambridge Proficiency English: Το CPE είναι πτυχίο κατάλληλο για εφήβους και ενήλικες. Αντιστοιχεί στο επίπεδο C2 με βάση την κλίμακα του CEFR, του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις γλώσσες. Αναγνωρίζεται ευρύτατα σαν πιστοποίηση γλωσσομάθειας για σπουδές ή εργασία.

PTE (C2) Pearson Test of English Level 5:  To PTE Level 5 (C2) είναι πτυχίο κατάλληλο για παιδιά και ενήλικες. Αντιστοιχεί στο επίπεδο C2 με βάση την κλίμακα του CEFR του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις γλώσσες. Αναγνωρίζεται ευρύτατα σαν πιστοποίηση γλωσσομάθειας για σπουδές ή εργασία.

ESB levels C1 & C2: Το πτυχίο ESB (English Speaking Board) είναι οι εξετάσεις αγγλομάθειας του πανεπιστημίου Central Lancashire και στην Ελλάδα, διοργανώνονται από το EUROPALSO. Το ESB level 2 αντιστοιχεί στο advanced και το ESB level 3 αντιστοιχεί στο proficiency.

LRN C2: Το LRN είναι ένας Οργανισμός Πιστοποίησης της Αγγλικής Γλώσσας και Πιστοποίησης Επαγγελματικών Δεξιοτήτων. Ο υποψήφιος εξετάζεται σε τέσσερις δεξιότητες: Listening, Writing, Reading-Use, Speaking. 


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

'Η επισκεφτείτε το χώρο μας και ενημερωθείτε πλήρως για τα τμήματα, τα πτυχία και τα προγράμματα παιδιών και ενηλίκων.