2892022415 Ι. Σκουντή 56, Μοίρες, Ηράκλειο manolis.kampitakis4@gmail.com
hero image
 
 
 
 
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΜΠΙΤΑΚΗΣ
Κέντρο Ξένων Γλωσσών | Μοίρες Ηράκλειο Κρήτη


Η γερμανική γλώσσα είναι η δεύτερη σε σειρά εκμάθησης ξένων γλωσσών στη χώρα μας, αφού χρησιμοποιείται σε διάφορες χώρες της Ευρώπης.

Για μας τους Έλληνες η γερμανική γλώσσα μπορεί να γίνει εύκολα κατανοητή, διότι η φιλοσοφία και των δύο γλωσσών βασίζεται στην αρχαία Ελληνική γλώσσα.

Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Εμμανουήλ Καμπιτάκης τα μαθήματα γερμανικών για ενήλικες και παιδιά εξασφαλίζουν σε όλους τους σπουδαστές μας ότι θα μιλήσουν άνετα από τις πρώτες κιόλας ώρες, θα γράψουν σωστά από τα πρώτα μαθήματα και θα πάρουν πτυχία γρήγορα και σίγουρα. 

 
 
Anfänger

Το συγκεκριμένο επίπεδο αποτελείται από τις τάξεις A, B, C και D με μαθητές από Ε' δημοτικού και μετά.

Στόχος είναι η κάλυψη ενός επιπέδού από τις στοιχειώδεις γνώσεις της γερμανικής γλώσσας, τα βασικά γραμματικά και συντακτικά φαινόμενα και την ανάπτυξη του γραπτού και προφορικού λόγου μέχρι και τις πρώτες βάσεις για τη συμμετοχή τους στην εξέταση του πιστοποιητικού Β1 την επόμενη χρονιά.

 

Β1

Σ’αυτό το επίπεδο ο σπουδαστής θα πρέπει να κατανοεί τα κύρια σημεία του προφορικού λόγου που αφορούν οικεία θέματα, να εκφράζεται απλά και με ειρμό για οικεία θέματα και προσωπικούς τομείς ενδιαφέροντος, να μπορεί να διηγηθεί εμπειρίες και γεγονότα, να περιγράψει γεγονότα και να δώσει σύντομες αιτιολογήσεις και εξηγήσεις. Σ' αυτή την τάξη ολοκληρώνεται η βασική διδασκαλία της Γερμανικής γραμματικής.

Ολοκληρώνοντας το επίπεδο Β1 μπορείτε να συμμετέχετε στις αντίστοιχες εξετάσεις του Ινστιτούτου Goethe (GOETHE ZERTIFIKAT Β1), του ÖSD (ÖSD Zertifikat B1) ή του διαβαθμισμένου «Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας» (ΚΠΓ)

 

Β2

Τα χαρακτηριστικά του συγκεκριμένου επιπέδου είναι η συστηματική εκμάθηση, εξάσκηση και εμπέδωση όλων των δεξιοτήτων της γλώσσας με έμφαση στο γραπτό και προφορικό λόγο. 
Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν την ικανότητα να εκφράζονται με ευχέρεια και ορθά δομημένο λόγο σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων και να διεξάγουν ένα διάλογο με σαφήνεια και άνεση με έναν συνομιλητή. 
Με αυτήν την εξέταση αποδεικνύουν την γλωσσική τους ικανότητα σε περιστάσεις επικοινωνίας στο προσωπικό, καθώς και το επαγγελματικό πεδίο. 

Ολοκληρώνοντας το επίπεδο Β2 μπορείτε να συμμετέχετε στις αντίστοιχες εξετάσεις του Ινστιτούτου Goethe (GOETHE ZERTIFIKAT Β2), του ÖSD (ÖSD Zertifikat B2) με προσαρμοσμένη θεματολογία ή του διαβαθμισμένου «Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας» (ΚΠΓ)

 

C1

Ο σπουδαστής πρέπει πια να κατανοεί ένα ευρύ φάσμα απαιτητικών εκτενών κειμένων και να αντιλαμβάνεται ακόμη και τα νοήματα που υπονοούνται, να εκφράζεται με αυθορμητισμό και ευχέρεια χωρίς να χρειάζεται να ψάχνει για λέξεις και να διατυπώνει τις απόψεις του για σύνθετα θέματα, χρησιμοποιώντας σαφή και ορθά δομημένο λόγο.

Ολοκληρώνοντας το επίπεδο C1 μπορείτε να συμμετέχετε στις αντίστοιχες εξετάσεις του Ινστιτούτου Goethe (GOETHE ZERTIFIKAT C1), του ÖSD (ÖSD Zertifikat C1) με προσαρμοσμένη θεματολογία, ή του διαβαθμισμένου «Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας» (ΚΠΓ)

 

C2

Κύρια προϋπόθεση αποτελεί το πολύ προχωρημένο γλωσσικό επίπεδο με πλήρη κατανόηση του γραπτού και προφορικού λόγου, τη ικανότητα σύνοψης πληροφοριών και την παραγωγή αιτιολογήσεων και συμπερασμάτων, καθώς και την ικανότητα να επικοινωνούν με ορθά δομημένο λόγο, μεγάλη ευχέρεια και ακρίβεια.

Ολοκληρώνοντας το επίπεδο C2 μπορείτε να συμμετέχετε στις αντίστοιχες εξετάσεις του Ινστιτούτου Goethe (GOETHE ZERTIFIKAT C2), του ÖSD (ÖSD Zertifikat C2) με προσαρμοσμένη θεματολογία, ή του διαβαθμισμένου «Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας» (ΚΠΓ) 


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

'Η επισκεφτείτε το χώρο μας και ενημερωθείτε πλήρως για τα τμήματα, τα πτυχία και τα προγράμματα παιδιών και ενηλίκων.