2892022415 Ι. Σκουντή 56, Μοίρες, Ηράκλειο manolis.kampitakis4@gmail.com
hero image
 
 
 
 
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΜΠΙΤΑΚΗΣ
Κέντρο Ξένων Γλωσσών | Μοίρες Ηράκλειο Κρήτη


Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Εμμανουήλ Καμπιτάκης ενθαρρύνουμε την εκμάθηση αγγλικών σε ενήλικες όλων των ηλικιών είτε πρόκειται για αρχάριους, είτε σε επίπεδο πτυχίου.

Μέσα από σύγχρονα μέσα, κατάλληλα για να κρατήσουν το ενδιαφέρον των ενηλίκων και πρωτοποριακές μεθόδους εκμάθησης, πετυχαίνουμε τους στόχους σας, αποκτάτε ευχέρεια στη χρήση της γλώσσας, επικοινωνώντας άνετα οτιδήποτε σας ενδιαφέρει.

Παρέχεται η δυνατότητα για ταχύρυθμα προγράμματα εκμάθησης της γλώσσας, πλήρως προσαρμοσμένα στο ήδη υπάρχον επίπεδο γνώσης και στον τελικό στόχο του εκάστοτε σπουδαστή.

Πραγματοποιούμε ειδική προετοιμασία για σπουδές ή εργασία στο εξωτερικό προτείνοντας τα κατάλληλα πτυχία για κάθε περίπτωση.

 
 
Βασική εκμάθηση

Συστηματική εκμάθηση, εξάσκηση και εμπέδωση όλων των δεξιοτήτων της γλώσσας. Το λεξιλόγιο και η γραμματική εντάσσονται μέσα στην πραγματική χρήση της γλώσσας σε προφορικό και γραπτό επίπεδο από τις πρώτες κιόλας ώρες μαθημάτων.

 

Lower

Το συγκεκριμένο επίπεδο αποτελείται από τις τάξεις Ε (Upper-Intermediate) και Lower και αφορά παιδιά από την ηλικία της Α' Γυμνασίου.
Στο επίπεδο αυτό οι σπουδαστές μπαίνουν στην τελική ευθεία προετοιμασίας για το πτυχίο του Lower, ολοκληρώνοντας τις γραμματικές τους γνώσεις και εμπλουτίζοντας ολοένα το λεξιλόγιο και τις εκφράσεις τους.

Στο πρόγραμμα των σπουδαστών περιλαμβάνονται η κατανόηση γραπτού και ακουστικού κειμένου, η εξάσκηση προφορικού λόγου, η διδασκαλία γραπτού λόγου, η εξάσκηση στη γραπτή και ακουστική εξέταση των πτυχίων, καθώς επίσης και η προετοιμασία στην αίθουσα των υπολογιστή πάνω σε θέματα εξετάσεων.
 FCE:  Το τρίτο διεθνώς αναγνωρισμένο πτυχίο γενικής γλωσσομάθειας του Πανεπιστημίου του Cambridge που αντιστοιχεί στο επίπεδο Β2.

ECCE: Πτυχίο του University of Michigan που αντιστοιχεί στο επίπεδο Β2.

PTE (B2) Pearson Test of English Level 3: To PTE Level 3 (B2) είναι πτυχίο κατάλληλο για παιδιά και ενήλικες. Αντιστοιχεί στο επίπεδο Β2 με βάση την κλίμακα του CEFR του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις γλώσσες. Αναγνωρίζεται ευρύτατα σαν πιστοποίηση γλωσσομάθειας για σπουδές ή εργασία.

LRN (B2): Το LRN είναι ένας Οργανισμός Πιστοποίησης της Αγγλικής Γλώσσας και Πιστοποίησης Επαγγελματικών Δεξιοτήτων. Ο υποψήφιος εξετάζεται σε τέσσερις δεξιότητες: Listening, Writing, Reading-Use, Speaking.

ESB level B2: Το πτυχίο ESB (English Speaking Board) είναι οι εξετάσεις αγγλομάθειας του πανεπιστημίου Central Lancashire και στην Ελλάδα, διοργανώνονται από το EUROPALSO. Το ESB level 1 αντιστοιχεί στο Lower.

 

Advanced & Proficiency

Το συγκεκριμένο επίπεδο αποτελείται από τις τάξεις Advanced και Proficiency και τα επίπεδα γλωσσομάθειας C1 και C2 αντίστοιχα.
Στο επίπεδο αυτό οι σπουδαστές μπορούν να παρακολουθήσουν μαθήματα για να δώσουν πτυχία επιπέδων C1 και C2 που αντιστοιχούν σε Πολύ Καλή Γνώση της αγγλικής γλώσσας. 
Η επιλογή των μαθημάτων εξαρτάται από το πτυχίο που θα επιλέξουν να δώσουν οι σπουδαστές. Η διδασκαλία της γραμματικής, η μελέτη κειμένων, τα προφορικά, το ακουστικό και η έκθεση οπωσδήποτε συμπεριλαμβάνονται στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα.

 ALCEThe advanced certificate level in English: Το πιστοποιητικό ALCE™ είναι επίσημο πιστοποιητικό γνώσης της αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο Γ1, όπως αυτό ορίζεται από το CEFR.

PTE (C1) Pearson Test of English Level 4: To PTE Level 4 (C1) είναι πτυχίο κατάλληλο για παιδιά και ενήλικες. Αντιστοιχεί στο επίπεδο C1 με βάση την κλίμακα του CEFR του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις γλώσσες. Αναγνωρίζεται ευρύτατα σαν πιστοποίηση γλωσσομάθειας για σπουδές ή εργασία.

CAE: Το CAE είναι πτυχίο κατάλληλο για εφήβους και ενήλικες. Αντιστοιχεί στο επίπεδο C1 με βάση την κλίμακα του CEFR, του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις γλώσσες. Αναγνωρίζεται ευρύτατα σαν πιστοποίηση γλωσσομάθειας για σπουδές ή εργασία. Αποτελεί το ενδιάμεσο επίπεδο μεταξύ Β2 και Proficiency.

ECPE (Proficiency): To πτυχίο του ECPE είναι επίσημα αναγνωρισμένο από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) και το Ελληνικό κράτος και αντιστοιχεί στο επίπεδο Γ2 (ΑΡΙΣΤΗ ΓΝΩΣΗ) όπως αυτό ορίζεται από το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις γλώσσες(CEFR).

CPE Cambridge Proficiency English: Το CPE είναι πτυχίο κατάλληλο για εφήβους και ενήλικες. Αντιστοιχεί στο επίπεδο C2 με βάση την κλίμακα του CEFR, του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις γλώσσες. Αναγνωρίζεται ευρύτατα σαν πιστοποίηση γλωσσομάθειας για σπουδές ή εργασία.

PTE (C2) Pearson Test of English Level 5:  To PTE Level 5 (C2) είναι πτυχίο κατάλληλο για παιδιά και ενήλικες. Αντιστοιχεί στο επίπεδο C2 με βάση την κλίμακα του CEFR του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις γλώσσες. Αναγνωρίζεται ευρύτατα σαν πιστοποίηση γλωσσομάθειας για σπουδές ή εργασία.

ESB levels C1 & C2: Το πτυχίο ESB (English Speaking Board) είναι οι εξετάσεις αγγλομάθειας του πανεπιστημίου Central Lancashire και στην Ελλάδα, διοργανώνονται από το EUROPALSO. Το ESB level 2 αντιστοιχεί στο advanced και το ESB level 3 αντιστοιχεί στο proficiency.

LRN C2: Το LRN είναι ένας Οργανισμός Πιστοποίησης της Αγγλικής Γλώσσας και Πιστοποίησης Επαγγελματικών Δεξιοτήτων. Ο υποψήφιος εξετάζεται σε τέσσερις δεξιότητες: Listening, Writing, Reading-Use, Speaking.
 

IELTS

Το IELTS είναι σχεδιασμένο να αξιολογήσει τις ικανότητες σας στην Αγγλική γλώσσα. Δεν υπάρχει βαθμός αποτυχίας στην εξέταση του IELTS. Τα αποτελέσματα καταγράφονται σε βαθμό 1 - 9.

Στη σημερινή αγορά εργασίας η εξέταση IELTS θεωρείται ως ένα από τα πιο δυνατά διπλώματα πιστοποίησης της Αγγλικής γλώσσας παγκοσμίως.
Είναι επίσης εξαιρετικά χρήσιμη σε ακαδημαϊκό επίπεδο καθώς χιλιάδες πανεπιστημιακά ιδρύματα, όπως το Harvard και το Oxford, ζητούν το IELTS για εισαγωγή σε προγράμματα πρώτου πτυχίου, μεταπτυχιακού και διδακτορικού.

 

TOEIC

Το TOEIC (Test Of English for International Communication) είναι από τα πιο ευέλικτα και ελκυστικά πιστοποιητικά της Αγγλικής γλώσσας που αναγνωρίζεται τόσο από τον ιδιωτικό τομέα όσο και από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) και το Ελληνικό κράτος.

To TOEIC απευθύνεται κυρίως σε ενήλικες που επιθυμούν άμεσα να πιστοποιήσουν το επίπεδο της αγγλικής γλώσσας. Το πτυχίο αυτό δίνει στους κατόχους του τη δυνατότητα της καλής επικοινωνίας στην διεθνή αγορά εργασίας.
 

TOEFL

Το T.O.E.F.L.(Test of English as a Foreign Language) απευθύνεται κυρίως σε υποψηφίους που θέλουν να ακολουθήσουν προπτυχιακές ή μεταπτυχιακές σπουδές σε πανεπιστήμια του εξωτερικού.

Το T.O.E.F.L. αναγνωρίζετε από τα περισσότερα πανεπιστήμια στον κόσμο και μετράει τη δυνατότητα του υποψηφίου να διαβάζει, να κατανοεί τον προφορικό λόγο, να μιλά και να γράφει την αγγλική γλώσσα ώστε να μπορεί να χρησιμοποιεί όλες αυτές τις ικανότητες σε πανεπιστημιακό επίπεδο. 


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

'Η επισκεφτείτε το χώρο μας και ενημερωθείτε πλήρως για τα τμήματα, τα πτυχία και τα προγράμματα παιδιών και ενηλίκων.